VISION: ANERKENDT SOM EN FØRENDE BIDRAGSYDER TIL BÆREDYGTIGE SAMFUND, DER ANVENDER RESSOURCER INTELLIGENT.

Vi er et strategisk forretningsudviklings- og IoT-løsningsfirma, der specialiserer sig i at hjælpe virksomheder med at skabe nye forretningsværdier ved at udnytte potentialet i IoT. Vi hjælper jer med at skabe business cases, integrere skyens i jeres produkter, forbinde jeres fabrik og udvikle forbundne sensorløsninger. Vi har en agil proces, og vi hjælper jer med at gennemføre pilotprojekter, skalering og implementation af fremtidssikre IoT-løsninger.
Vi er teknologieksperter og har erfaring med de fem lag i IoT-teknologistakken (hardware, software, kommunikation, cloudplatforme og cloudapplikationer), og vi har lanceret flere IoT-løsninger på markedet.

FACTS OM GLAZE

LANG HISTORIK

Siden år 2000 har teamet bag Glaze udviklet intelligente produkter.

ØRESUNDSREGIONEN

Vi er en organisation, der udnytter styrkerne i den svenske og danske ekspertise inden for produktudvikling. Og som sådan har vi stærke medico-, lyd- og telekom-kompetencer, udover naturligvis generelle IoT-kompetencer.

STÆRK ERFARING

Vores seniorrådgivere har mange års erfaring inden for ledelse og håndtering af udvikling af intelligente produkter.

VI OMFAVNER IOT FRA IDE TIL PRODUKT

Embedded software, elektronik, IoT-cloud og forretningssystemintegration er komponenter i de fleste intelligente produkter. Vores DNA er at tænke hele systemet som sammenhængende.

GLAZE UNITED

Vi er et team af erfarne rådgivere med en stærk historik med styring af udvikling af intelligente produkter.

Vi har en forretningsorienteret kultur som vi også anvender eksternt når vi arbejder med at navigere vores kunders produktudvikling – altid med vedvarende fokus på levedygtighed og kunders rentabilitet. Vores mål er at levere produkter inden for den aftalte time-to-market, kvalitet og pris.
Vi kalder vores kultur Glaze United på grund af vores virksomheds samlede viden og kunnen, og vi udnytter vores kompetencer ved at tænke og optræde som ét team.
Vores kerne er samarbejde og positivt arbejdsmiljø. Vi skaber fælles mål og et arbejdsmiljø, der byder kreative, forskellige meninger velkommen og fremmer vækst, og som igen gør arbejdspladsen til et sjovt sted at være.

LEDELSESPERSPEKTIVER

FLEMMING VON HOLCK

FLEMMING VON HOLCK

“Mit fokus er at gro produkter fra idéer. At udvikle det bedste produkt under de givne omstændigheder. At levere gode produkter til tilfredse kunder. At finde de bedste mennesker til teamet. At coache teamet for at opnå resultater. At styre prioriteter og mennesker. At tage ansvar og tilpasse sig ændringer.” Flemming har fungeret som projektleder og rådgiver i de sidste 20+ år.
JAKOB APPEL

JAKOB APPEL

“Jeg ønsker, at Glaze bidrager til et mere levedygtigt samfund med intelligent brug af ressourcer. Dette vil skabe nye og rentable markeder for kunder. Jeg ønsker at samle det bedste team og udvide deres kompetencer, og skabe en fremragende arbejdsplads og atmosfære. Vi i Glaze skal altid lytte og være åbne for nye ideer.” Jakob har fungeret som partner, grundlægger og leder i de seneste 10 år.
LARS ISRAELSSON

LARS ISRAELSSON

“Jeg udvikler succesrige virksomheder selv i svære tider. Jeg tackler udfordringerne og skaber løsninger til alles tilfredshed. Mit fokus er også at give inspiration til forretningsudvikling og at få folk til at åbne op og udforske veje til succes. At se tingene holistisk, samtidig med at de er praktiske og fokuserede.” Lars har grundlagt og ledet flere teknologi- og marketingfirmaer.