Kopplar ihop industrier

Vi hjälper dig att göra dina produkter, maskiner och tjänster IoT-kompatibla så att ditt företag kan omvandla insikter till handling och använda digitala tvillingar för att bygga broar mellan fysiskt och digitalt. Det ger dig möjligheten att skapa nya intäktsvägar och smartare affärer.

Vi frigör potentialen inom IoT.

Vi utvecklar och implementerar industriell IoT. Vi har lanserat många IoT-lösningar på marknaden och vi hjälper till att koppla upp fabriker, produkter och maskiner till molnet genom att utnyttja edge computing och molnteknologier.

Molnplattform för IoT

Vi utformar och implementerar molnlösningar för företag som behöver samla in data och använda inom sin organisation.

Industriellt edge-computing-system

Med våra moduler för edge computing gör vi styrkan från molnet tillgänglig på fabriksgolvet och i de uppkopplade produkterna.

Molnarkitektur

Vi hjälper dig att utforma och implementera en enterprise som gör att din IoT-lösning når hela vägen runt.

Projektgenomförande

Vi har stor erfarenhet av att hitta och realisera affärsnyttan inom Industriell IoT.

Utvalda fallstudier

Vi har gjort det många gånger tidigare. Det vill säga; att skapa IoT-lösningar som skapar nya affärsvärden genom att utnyttja IoT:s potential. Låt oss diskutera vad vi kan göra för dig.

Hela livscykeln, från idéskapande till underhåll

Låt oss hjälpa dig hela vägen med att utveckla affärsidén till att implementera den i din verksamhet.

  • Hitta och utforska affärsidén
  • Implementera dina IoT-baserade erbjudanden genom att använda vår flexibla och skalbara molnlösning
  • Underhåll, styr och skala dina lösningar med vältestade och säkra tjänster 

EN REGION
EN STRATEGI

Vi har kontor i både Sverige och Danmark och förutom våra anställda seniora rådgivare och utvecklare har vi ett omfattande nätverke av specialister i hela Europa.