Kopplar ihop industrier

Vi hjälper dig att göra dina produkter, maskiner och tjänster IoT-kompatibla så att ditt företag kan omvandla
insikter till handling och använda digitala tvillingar för att bygga broar mellan fysiskt och digitalt.
Det ger dig möjligheten att skapa nya intäktsvägar och smartare affärer.

Vi frigör potentialen inom IoT.

Vi utvecklar och implementerar industriell IoT. Vi har lanserat många
IoT-lösningar på marknaden och vi hjälper till att koppla upp fabriker, produkter och
maskiner till molnet genom att utnyttja teknik för enheter, edge computing och moln. 

Molnplattform för IoT

Vi utformar och implementerar molnsystem för företag som samlar in IoT-data
och integreras med affärssystemen.

Industrial Edge Computing

Med våra moduler för edge computing gör vi molnkraften tillgänglig både på
fabriksgolvet och i de inbyggda systemen.

Cloud Architecture

Vi hjälper dig att utforma och implementera en systemintegration som gör att din
IoT-lösning når hela vägen runt.

Projektgenomförande

Vi har stor erfarenhet av att navigera i affärsnyttan för att
framtidssäkra lösningar och tjänster.

Utvalda fallstudier

Vi har gjort det många gånger tidigare. Det vill säga att skapa IoT-lösningar som
skapar nya affärsvärden genom att utnyttja IoT:s potential. Låt oss
diskutera vad vi kan göra för dig.

Från att utforska till att underhålla

Låt oss hjälpa dig hela vägen med att utveckla affärsidén till att implementera det
i din verksamhet.

  • Utforska affärsidén med effektiva koncepttest
  • Implementera dina IoT-baserade erbjudanden genom att använda vårt flexibla och
    skalbara ramverk för molnet
  • Underhåll, styr och skala dina lösningar med hanterade och säkra
    tjänster 

EN REGION
EN STRATEGI

Vi är baserade i Öresundsregionen och förutom våra anställda seniora rådgivare
har vi ett omfattande nätverk av specialister i Danmark och Sverige.