E.ON

E.ON

E.ON 100Koll är en lösning för energi och smarta hem som hjälper kunderna att förstå sin energianvändning och styra apparater via Wifi. 100Koll är en plattform där E.ON kommer att integrera nya innovativa produkter
och tjänster som hjälper kunderna

läs mer

Topdanmark

Topdanmark vill fortsätta vara ett ledande försäkringsbolag
på den danska marknaden. De strävar därför efter att kontinuerligt kombinera ny
teknik och digitalisering

läs mer

ECTOGRID

ectogrid™ är ett nytt revolutionerande energisystem som delar termisk energi med energiflöden mellan byggnader. Namnet ectogrid™ kommer från ektoterma djur. Ectogrid™ kan precis som ett ektotermiskt djur skifta

läs mer
LITHIUM BALANCE

LITHIUM BALANCE

Lithium Balance utvecklar en banbrytande energilösning för energilagring från solpaneler och vindkraftverk.
Energilösningen väljer automatiskt det lämpligaste sättet för varje batteri att antingen lagra eller använda ström lokalt eller sälja strömmen till nätet.

läs mer