MOLNARKITEKTUR OCH AFFÄRSINTEGRATION

KORTFATTAD INTRODUKTION:

De många olika användningsområdena för industriell IoT kräver mjukvaruintegrering och API:er som stödjer relevanta affärsprocesser och applikationer. Molnplattformar för industriellt IoT gör det möjligt för utvecklare att enkelt skapa kod, integrerade affärsregler och datahanteringsfunktioner samtidigt som säkerhet och hanterbarhet garanteras. Vid utformningen av en IoT molnplattform bör utvecklingsverktyg, skriptverktyg, API-länkar och API hanteringsverktyg stödja integration med företagsapplikationer såsom ERP, CRM,
anslutna fälttjänster och verktyg för avancerad analys.

Vikten av att skapa en öppen arkitektur som ger en enkel integrering med andra affärssystem och förhindrar flaskhalsar kan inte överskattas. Våra konsulter kommer alltid att sträva efter att göra
integrering så enkelt som möjligt och de har kunskap och erfarenhet av många varierande system.

FÖRDJUPAD INFORMATION:

Utmaningen är inte att koppla in sig på IoT-data och använda den. Nästan allt du kan tänka dig är möjligt. Om du ger en duktig molnarkitekt tillgång till ditt system så kan arkitekten lösa det åt dig. Inga problem. Det kan ta lite tid, men det kommer att fungera. Åtminstone under en viss tid.

Utmaningen är att göra arkitekturen så öppen och flexibel att det är ekonomiskt möjligt att bygga en stabil och robust lösning som använder sig av uppgifterna någon annanstans. Om du lyckas med detta kommer du att öka digitaliseringen av din verksamhet.

På Glaze har våra molnarkitekter många års erfarenhet av att bygga lösningar med systemintegration. Vi arbetar dagligen med
den senaste tekniken inom utveckling av programvara och molnutveckling. Vi är uppdaterade på det senaste inom Kubernetes, mikrotjänster, Service fabric, Docker container, DevOps och kontinuerlig integration/leverans (CI/CD) och vi använder många resurser för att alltid hålla oss uppdaterade.

För att bygga en molnarkitektur som främjar affärsintegration är det viktigt att

  • Designa med öppna gränssnitt och API:er
  • Upprätta ett konceptbevis för affärsidén tidigt
  • Tänka framåt – använd körplanen för Business IT aktivt

Det är ingen lätt uppgift och det kommer att ta tid, men det är viktigt att fokusera på nästa steg på din digitala resa. De enklaste lösningarna
är frestande och ger dig en lägre utvecklingskostnad, åtminstone på kort sikt. Men om du senare måste omarbeta koden eller bygga om arkitekturen, du kan ha valt fel beslut från början.

MORE INFORMATION:

Managing Partner, Fredrik Svensson, fredrik.svensson@glazeholding.com, +45 70 23 50 05