PROJEKTGENOMFÖRANDE OCH EXPERTRESURSER

KORTFATTAD INTRODUKTION:

Vi har kunder som vill att vi ska vara deras betrodda rådgivare när de startar upp sin egen verksamhet, vi har kunder som vill att vi ska
förse dem med en erfaren molnarkitekt och vi har kunder som vill att vi ska genomföra hela projekt. Att ha personer med rätt färdigheter, kompetenser och erfarenheter är avgörande när IoT-projekt ska implementeras, oavsett hur projektet genomförs.

Vi har en stark kompetens när projekten ska genomföras. Vi har anställda projektledare, molnarkitekter och molnutvecklare,
men även ett brett nätverk av partners inom t.ex. sensorer, inbyggda system, Edge Gateways, Augmented Reality, maskininlärning och alla möjliga typer av Microsoft-teknik (t.ex. infrastruktur, .NET-applikationer), Dynamics (365), Office 365) som gör det möjligt för oss att hjälpa våra kunder oavsett hur de vill gå vidare.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Utmaningen är inte att planera snabba projekt till ett lågt pris.

Utvecklingskostnader och leveranstider står alltid högst upp på listan, men de är inte den enda prioriteringen. Utmaningen är att balansera kvalitet, utvecklingskostnad/tid och funktionalitet. Projektet har inte lyckats om någon av dessa parametrar inte uppfyllts.

Om du letar efter en specifik teknisk kompetens för din IT-utveckling, en bredare helhetssyn på din lösning eller en resurs som kan sköta ditt utvecklingsprojekt, kan vi förmodligen hjälpa dig med det. Med tillgång till vårt kvalificerade nätverk av frilansare på heltid och deltidsrådgivare hittar vi alltid en lösning för våra kunders resursbehov.

Vi anser att ett framgångsrikt projekt behöver

  • Rätt projektgrupp
  • Balans mellan kvalitet, funktionalitet och kostnad
  • Planering av utvecklingsprocessen och en tidsplan med ett iterativt tillvägagångssätt

Men den absolut viktigaste förutsättningen för ett framgångsrikt projekt är ett team som
arbetar. Teamet fungerar om personerna har rätt kompetens, samarbetar produktivt och är tillgängliga.

På Glaze har vi ett team av projektledare som har fokuserat på detta under lång tid. Vi vet att det är viktigt att syna alla risker och balansera alla förväntningar i förhållande till projektets omfattning. Vi vet att det är de små detaljerna som gör det och att noggrann planering är viktigt, men också att planering är att gissa sig fram om det okända. Låt oss hjälpa dig att föra ditt projekt framåt.

MORE INFORMATION:

Partner, Flemming von Holck, flemming.von.holck@glazeholding.com, +45 30 66 30 61