FLSMIDTH

FLSmidth samlar in flera hundra signaler varje minut från
deras maskiner runt om i världen och sammanför dem i molnet för att
ge information om maskinhälsa, processoptimering och göra avancerade analyser på
dem. Glaze har deltagit i utformningen och implementeringen av en
Microsoft Azure-baserad IIoT-plattform för datainsamling hos FLSmidth.

UTMANINGEN

Det är framför allt inom maskinhälsa och processoptimering som det finns
förbättringar att ta tillvara på när det gäller produktivitet och hållbarhet.
I en industri där ökade kostnader och betydande utsläpp av koldioxid är
normen, kan även små prestandaförbättringar och minskad energianvändning på några få procent göra skillnad.
Maskinernas nertid kan minskas genom tillståndsbaserat underhåll, där en del kan bytas ut
eller maskinen repareras baserat på kundens egna driftsdata
i stället för tillverkarens anvisningar.
Glaze har varit med och utvecklat en prototyp av en kostnadseffektiv molnplattform som kan erbjudas till
FLSmidths kunder över hela världen. Projektets första fas handlade om att fastställa en målarkitektur.
Nästa fas i IIoT-projektet handlade om att kontrollera skala, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och
övervakning i takt med att fler sensorer ansluts till IIoT-plattformen.

QUOTE

”Glaze har under hela projektet levererat den rådgivning som behövts och
varit en pålitlig partner”, säger Umid Akhmedov, FLSmidth.