FLSMIDTH

FLSmidth samlar in flera hundra signaler varje minut från deras maskiner runt om i världen och sammanför dem i molnet för att ge information om maskinhälsa, processoptimering och göra avancerade analyser på dem. Glaze har deltagit i utformningen och implementeringen av en Microsoft Azure-baserad IIoT-plattform för datainsamling hos FLSmidth.

UTMANINGEN

Det är framför allt inom maskinhälsa och processoptimering som det finns förbättringar att ta tillvara på när det gäller produktivitet och hållbarhet. I en industri där ökade kostnader och betydande utsläpp av koldioxid är normen, kan även små prestandaförbättringar och minskad energianvändning på några få procent göra skillnad. Maskinernas nertid kan minskas genom tillståndsbaserat underhåll, där en del kan bytas ut eller maskinen repareras baserat på kundens egna driftsdatai stället för tillverkarens anvisningar. Glaze har varit med och utvecklat en prototyp av en kostnadseffektiv molnplattform som kan erbjudas till FLSmidths kunder över hela världen. Projektets första fas handlade om att fastställa en målarkitektur. Nästa fas i IIoT-projektet handlade om att kontrollera skala, tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och övervakning i takt med att fler sensorer ansluts till IIoT-plattformen. 

QUOTE

”Glaze har under hela projektet levererat den rådgivning som behövts och varit en pålitlig partner”, säger Umid Akhmedov, FLSmidth.