Topdanmark vil fortsat gerne være et førende forsikringsselskab på det danske marked. Derfor tilstræber Topdanmark kontinuerligt at kombinere ny teknologi og digitalisering med kompetent erfaring inden for forsikring og risikovurdering. Med fremkomsten IoT kommer der nye muligheder – såsom muligheden for at tilføje et nyt lag af proaktiv forebyggelse til den traditionelle forsikringsmodel for skadeserstatning. Topdanmark har reageret på den udfordring ved at udvikle sin egen IoT-platform og ved at arbejde på flere forskellige brugsscenarier. Da Topdanmark er en stor forsikringsaktør på landbrugsmarkedet, sigter en af anvendelserne på at hjælpe landmænd med at overvåge gylletanke og tilbyder yderligere eksterne målinger via portalen landmand.dk, som er udviklet af SEGES og brugt af mange landmænd for at få en oversigt over nøgleindikatorer, forretningspartnere og andre relevante landbrugsoplysninger.

Udfordringen

Gylle er et vigtigt aktiv for landmanden som gødning til sine marker, men det er også en omkostning, der kræver investeringer i håndtering og opbevaring. Og det er ikke uden risici. Hvert år registreres flere skader på gylletanke. Skaderne opstår normalt, når grundvandets højde er større end gylleniveauet i tanken. Når gylleniveauet når et kritisk lavt punkt, er tanken i fare for at sprænge, ​​fordi bunden af ​​tanken ikke modstår trykket fra grundvandet. Dette medfører stort besvær for landmanden, det er en dyr affære for forsikringsselskabet, og det kan have ødelæggende konsekvenser for miljøet. I samarbejde med SEGES arbejder Topdanmark derfor på at udvikle en digital løsning, der hjælper landmanden med at overvåge gylleniveauet og opdage uregelmæssigheder ved at udløse alarmer i realtid for at forhindre skader. Topdanmark får adgang til data fra tanke udstyret med en sensor, som indsamles og behandles af IoT-platformen og stilles til rådighed for landmanden via portalen landmand.dk. Dermed får landmanden et bedre overblik, hvilket gør det mere bekvemt at optimere lagerkapacitet og planlægning af spredning til markerne. Derudover får landmanden en advarsel, når det er tid til at stoppe med at fylde en tank, eller når niveauet bliver kritisk lavt. Derved kan skader og udslip af gylle undgås. Glaze har deltaget i udviklingen af ​​den cloudbaserede IoT-platform, der bruges til at integrere med sensorer og sensorudbydere. Glaze hjalp også med at udvikle proof-of-concept sensorer og slutbrugerapplikationer (mobilwebapp).

Citat

”Glaze leverede hurtigt de rigtige konsulentydelser med både hardwarefærdigheder og fremragende backend-kompetencer, hvilket var vigtigt, når man kun havde et lille, men smidigt team!” – Kjetil Kraemer, digital officer, chef for IoT