IOT-MOLNPLATTFORM

KORTFATTAD INTRODUKTION:

Företag som vill leverera uppkopplade produkter som är differentierade eller som vill omvandla affärsprocesser står inför stora utmaningar när de måste välja mellan och designa utifrån fragmenterade delar av nätverksteknik,
hårdvara, protokollsystem, programvara, applikationer och analyslösningar. Glaze hjälper därför till med att utforma och implementera IoT-molnplattformar och förenkla installation, hantering och drift av dessa molnplattformar. Glaze kan skräddarsy en komplett, anpassad molnplattform för industriell IoT eller så kan vi använda vår egen referensplattform (Beakon Tower) som antingen en språngbräda eller som en färdig lösning.

Oavsett om det är en anpassad lösning eller om den är baserad på vårt eget Beacon Tower
har vi en process som sträcker sig från utveckling av affärsidé till genomförande, drift och underhåll. I den här figuren av Glaze IoT projektprocess har vi zoomat in på själva delen om IoT-moln. Processen är baserad på erfarenheter från flertalet lanseringar av globala IoT-molnlösningar för ledande skandinaviska företag.

YTTERLIGARE INFORMATION:

När marknadsförhållandena är instabila måste konservativa industrijättar agera snabbare för att överleva. Den digitala omvandlingen av traditionella tillverkningsföretag kan inte – och får inte – bara handla om att effektivisera
befintliga industriella processer. Dessa företag måste se möjligheterna i att använda digitala
tjänster som ett sätt att skapa mer hållbara och lönsamma kundrelationer och som ständigt kan
anpassa produktvärdet efter kundernas förändrade krav.

Men de fysiska produkterna (och den hårt förvärvade industriella kompetensen som
skapade dem) försvinner inte. En rik digital upplevelse ersätter inte en välbyggd premiumbil eller pålitliga och robusta industriella maskiner. Digitala tjänster kompletterar snarare produkten och gör det möjligt att utforma, bygga,
sälja, använda och värdera den på nya sätt. Även om de fysiska produkterna förvisso finns kvar, måste företagen som byggde dem förändras för att överleva, investera i digitala tjänster och baka in det djupt i allt de gör. IoT är basen som industriföretag måste använda för att kunna överbrygga klyftan mellan det fysiska och det virtuella. Med Glazes tjänster för IoT-molnplattformar får du hjälp med att ta fram uppkopplade produkter och skapa insikter om uppkoppling.

De typiska scenarierna illustreras här med vår Beacon Tower-lösning som edge- och molnplattform:

Utmaningen ligger inte i att skapa en IoT-molnplattform på några dagar. Alla större molnleverantörer har acceleratorer och förkonfigurerade lösningar som gör detta möjligt. Och de flesta sensortillverkare erbjuder någon form av molnlösning som en del av deras tjänster.

Utmaningen är att skapa en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv plattform som kommer att vara en bra plattform för framtida analys och dataanvändning.

På Glaze arbetar vi ständigt med IoT-molnplattformar och har gjort det sedan 2015 – så vi känner till fallgroparna med andra ord. Allt för ofta genomförs IoT-datainsamling utan att
man tar hänsyn till de olika alternativ som finns tillgängliga. Vi vet att det är viktigt att ha realistiska förväntningar inför resan. En design som blivit vald utan tillräcklig erfarenhet och analys blir ofta för dyr, vilket skapar en uppenbar risk för att affärsidén med IoT avbryts av fel skäl. Ett annat misstag som vi ofta har sett är att man väljer en sluten plattform där all data lagras isolerat och resulterar i att dataanalys, förebyggande underhåll, fjärrövervakning och maskininlärning samt integrering med företagets IT är praktiskt taget omöjlig.

Därför rekommenderar vi att :

 • Utvärdera kraven för din IoT-molnplattform nedan för att få ordentlig bild av hur integrationspunkterna för edge computing och affärssystem ser ut
 • Minimera risken genom att använda standardlösningar
 • Bevara äganderätten och datatillgången

På Glaze har vi etablerat en utgångspunkt för en IoT-molnplattform baserad på våra erfarenheter
från de projekt vi har varit involverade i. Vi fortsätter att justera plattformen utifrån
utvecklingen inom ekosystemen och erfarenheterna från våra projekt. Vi kallar plattformen för Beacon Tower. Den innehåller lösningar på många av de saker som måste beaktas – där provisionering av enheter,
förvaltning av tillgångar och multitenans är de mest uppenbara – men även valet av rätt databas, hantering och visualisering av tidsseriedata är mycket viktigt.

Med värdefulla erfarenheter av processer, arkitektur och
implementering kan vi hjälpa dig med:

 

 • Integrering av sensorer och edge-utrustning (t.ex. PLC, SCADA, MES, DCS, Historians)
 • Provisionering av enheter
 • Digitala tvillingar
 • Förvaltning av tillgångar
 • Multitenans
 • Förfaranden för lagring av uppgifter
 • Databaser och presentation av tidsserier
 • Larm och meddelanden
 • API för användarhantering
 • API för affärsintegration
MER INFORMATION:

Managing Partner, Jakob Appel, jakob.appel@glazeholding.com, +45 26 17 18 58