Swedish Net

Swedish Net är specialiserade på tekniskt och fysiskt skydd för
anläggningar med höga säkerhetskrav. Swedish Net har genomfört
avancerade projekt för kärnkraftverk

läs mer

Acarix

Det nya programmet för att sammanföra 2000-talets teknik och matematik,
CADScor® System, innebär dramatiska förändringar för avancerad auskultation
(lyssna till kroppens inre

läs mer

Fluisense

Fluisense’s innovativa, bärbara och automatiserade blodprovstagning, fluispotter®,
är en unik ny teknik som används för insamling och förvaring av blodprover

läs mer

Regin

Regin är en global leverantör av hårdvara och SCADA-system för inomhus
klimatkontroll och fastighetsautomation. Glaze ombads att hjälpa
Regin

läs mer
BRIMON

BRIMON

Brimon utvecklar en ny revolutionerande övervakningslösning för underhåll av infrastruktur,
i första hand för att avsevärt minska livstidskostnaden för
motorvägar. Produkten mäter och

läs mer

FLSmidth

FLSmidth samlar in flera hundra signaler varje minut från
deras maskiner runt om i världen och sammanför dem i molnet för att

läs mer

Urban water

Dansk artikel om samarbetet mellan Urban Water och Glaze. Urban Water tillverkar en banbrytande högvattenavstängning som är
utrustad med en elektronisk

läs mer
Acconeer

Acconeer

Med banbrytande teknik har Acconeer utvecklat en mikroradar som
öppnar en ny värld för mänsklig interaktion. Acconeers sensor är anpassad för ett stort

läs mer

Sonosteam

Campylobacter fortsätter att vara den vanligaste inrapporterade mag- och tarmsjukdomen
hos människor inom EU och har varit det sedan 2005. Salmonella är

läs mer