BRIMON

Kund: Brimon

Brimon utvecklar en ny revolutionerande övervakningslösning för underhåll av infrastruktur,
i första hand för att avsevärt minska livstidskostnaden för
motorvägar. Produkten mäter och analyserar kontinuerligt flöde och
kopplad axelbelastning, som är de viktigaste parametrarna för vägslitage.
Datan som lagras och analyseras i en molnlösning gör det möjligt att ge
exakta specifikationer för planering av konstruktion och underhåll. Denna
är unik och har inte varit möjlig tidigare. Därför kan denna lösning
revolutionera marknaden, med en potential att spara enorma kostnader för
denna världsomspännande mångmiljardindustri.

UTMANINGEN

Brimons föregångare Brosys inledde sin verksamhet våren 2003
med utformning och klassificering av broar, och var en pionjär inom 3D-teknik.
Efter många år inom brobyggnadsbranschen byggde företaget upp en
en ganska unik expertis när det gäller analys och utformning av komplexa
konstruktioner, vilket resulterade i ytterligare affärsområden som klassificering av broar och information
om brodispenser. Denna expertis ledde till ett
förvärv av Brosys under 2015, då Brimon etablerades för att hålla sig
före konkurrenterna. Brimon ingick ett samarbetsavtal med Glaze
för att öka professionaliteten, sin produktutveckling och sitt genomslag på
marknaden. Glaze har tillhandahållit projektledning, företagsdesign och en affärsplan. Samarbetet har gett ett
betydande kompetensvärde för Brimon i projektprototyperna och efterföljande
kommersialiseringsfaser.

QUOTE

”Samarbetet med Glaze har lyft vårt projekt och
tillfört ny energi, vilket har gynnat vår nya teknik och
gör att vi kan nå våra mål”, Tore Nilsson VD.