Regin

Regin är en global leverantör av hårdvara och SCADA-system för inomhus klimatkontroll och fastighetsautomation. Glaze ombads att hjälpa
Regin med att förstå de utmaningar och möjligheter som skulle uppstå om de migrerade
sin SCADA-lösning till molnet. Det innefattade även att undersöka både vanliga risker och möjligheter med att använda molntjänster och Regins specifika utmaningar i förhållande till deras befintliga programvara, hårdvara,
affärsplan och kundernas krav.

UTMANINGEN

Den snabba utvecklingen på marknaden för smarta byggnader kommer att ställa nya krav
på Regin när det gäller att kunna integrera med andra plattformar för att inte riskera att överträffas av större konkurrenter med mer avancerade plattformar. Med en IoT Cloud- och edge-lösning blir det betydligt enklare att hålla jämna steg med dessa krav och samtidigt minska sina allmänna utvecklingskostnader för exempelvis ändringar av hårdvara eller anpassning till olika protokoll för fastighetsautomation, t.ex. BACnet, Modbus etc.
Regin har flera olika lösningar och kundkrav som måste beaktas när man utvärderar en migrering till molnet. Utmaningen som Glaze hjälpte till med var att skapa en övergripande arkitektur som minskar Regins allmänna utvecklingskostnader genom att använda standardiserade IoT-molnkomponenter och
utnyttja molnets fördelar, t.ex. minskade kostnader för uppbyggnad av infrastruktur och skalning, samtidigt som det tar hänsyn till kundernas olika krav såsom fasta lösningar på plats.