VISION: ERKÄND SOM EN LEDANDE AKTÖR I SKAPANDET AV EN
ETT LEVANDE SAMHÄLLE SOM UTNYTTJAR RESURSERNA PÅ ETT INTELLIGENT SÄTT.

Vi är ett företag som arbetar med strategisk affärsutveckling och IoT-lösningar som
specialiserar sig på att hjälpa företag att skapa nya affärsvärden genom att
utnyttja IoT:s potential. Vi hjälper dig att skapa affärsmöjligheter,
integrera ett IoT-moln i dina produkter, koppla upp din fabrik och
utveckla anslutna sensorlösningar. Vi har en agil process och vi hjälper
dig att starta pilotprojekt, skala upp och implementera framtidssäkra IoT-lösningar.
Vi är teknikexperter och har en samlad erfarenhet av de fem
lager av IoT-teknikstacken (hårdvara, programvara, kommunikation,
molnplattformar och molntillämpningar) och vi har lanserat flera IoT
-lösningar på marknaden.

FAKTA OM GLAZE

LÅNG ERFARENHET

Sedan år 2000 har teamet bakom Glaze utvecklat intelligenta
produkter.

ÖRESUNDSREGIONEN

Vi är en verksamhet som utnyttjar styrkorna i den svenska och den
danska expertisen inom produktutveckling. Därför har vi en stark kompetens inom medicinsk utrustning,
ljud och telekom.

STARK BAKGRUND

Våra seniora rådgivare har mångårig erfarenhet av ledarskap och
att hantera utvecklingen av intelligenta produkter.

VI TAR HAND OM IOT FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

nbäddad programvara, elektronik, IoT-moln och integreterat affärssystem
är komponenter i de flesta intelligenta produkter. Det som gör oss unika är att vi
tänker på hela systemet som sammanhängande lösning.

GLAZE UNITED

VI ÄR ETT TEAM AV ERFARNA RÅDGIVARE MED EN BRED ERFARENHET AV ATT
HANTERA UTVECKLINGEN AV INTELLIGENTA PRODUKTER.

Med en affärsinriktad kultur som är genomsyrad av erfarenheter från
att leda utvecklingen av världsledande produkter, arbetar vi med att
navigera i produktutvecklingen – alltid med ett tydligt fokus på
lönsamhet och kundernas lönsamhet. Vårt mål är att leverera verkliga
produkter inom den överenskomna tidsperioden, kvaliteten och kostnaden.
Vi kallar vår företagskultur för Glaze United på grund av vår samlade kunskap, och att
vi höjer våra tjänster genom att tänka och agera som ett team.
Vår kärna är en positiv arbetsmiljö som bygger på samarbete. Glaze United
bygger på en stark kommunikationsförmåga som stärker verksamheten
eftersom alla arbetar mot ett gemensamt mål och känner en stark
känsla av tillhörighet. En arbetsmiljö som välkomnar kreativa, mångsidiga
åsikter och främjar tillväxt, vilket i sin tur gör arbetsplatsen till en rolig och
plats att vara på.

LEDNINGENS PERSPEKTIV

FLEMMING VON HOLCK

FLEMMING VON HOLCK

”Mitt fokus är att utveckla produkter från idéer. Att utveckla den bästa produkten
under de givna omständigheterna. Att leverera fantastiska produkter till nöjda
kunder. Att hitta de bästa personerna för teamet. Att coacha laget att
uppnå resultat. Att prioritera rätt och leda människor. Att ta ansvar
och anpassa sig till förändringar”. Flemming har arbetat som projektledare och rådgivare
under de senaste drygt 20 åren.

JAKOB APPEL

JAKOB APPEL

”Jag vill att Glaze ska bidra till ett mer levande samhälle och intelligent användning av
av resurser. Detta kommer att skapa nya och lönsamma marknader för kunderna.
Att samla det bästa teamet och utveckla dess kompetens. För att skapa en
utmärkt arbetsplats och atmosfär. Att alltid lyssna och vara öppen för
nya idéer. Att fortsätta fira”. Jakob har varit partner och grundare under de senaste 10 åren.

LARS ISRAELSSON

LARS ISRAELSSON

”Jag utvecklar framgångsrika företag även i svåra tider. Jag vill möta
utmaningarna och skapa en smidig lösning som alla är nöjda med.
Att inspirera till affärsutveckling genom att få människor att öppna upp och utforska
olika vägar till framgång. Att se saker och ting ur ett helhetsperspektiv, samtidigt som man är praktisk och
saklig”. Lars har grundat och framgångsrikt drivit många teknik- och
marknadsföringsföretag.