INDUSTRIELL EDGE COMPUTING

KORTFATTAD INTRODUKTION:

IoT-enheter genererar känslig information om företagets verksamhet och kunder och överför uppgifter med hjälp av specialiserade protokoll till lokala Edge Gateways (även kallade Field Agents eller Field Gateway) och sedan
via Internet. Inom det industriella området ger IoT uppkoppling till byggnader, tillgångar och kritisk infrastruktur som i vanliga fall inte har varit anslutna. En edge-lösning för företag bör innehålla säkerhetskomponenter för att säkerställa att utrustningen är certifierad samt för nätverksanslutningar, programvaruuppdateringar,
autentisering, identitets- och åtkomsthantering, förebyggande av dataförlust och eventuellt
lokal förbehandling och filtrering av data.

Baserat på våra insikter och erfarenheter inom utvecklingen av inbyggda system och automationssystem (även kallade driftsteknik, OT) kan vi koppla upp oss lokalt till befintliga system, t.ex. MES, Scada, Historians, PLC:er och olika sensorer, eller skapa en helt egen edge-lösning, inklusive elektronikutveckling tillsammans med våra partners.

Här följer några edge-kategorier och frågor från Glaze ramverk för affärsutveckling och
innovation som vi rekommenderar att man läser igenom när integrering av en edge-lösning
ska utformas och data ska samlas in från backend-systemen.

YTTERLIGARE INFORMATION:

Utmaningen ligger inte i att mäta data och göra dem tillgängliga för en molnlösning. Nästan alla sensorer har möjligheter att leverera molndata.
Nästan alla tillverkare av sensorer erbjuder datainsamling som en del av sin service.

Utmaningen är att mäta data på ett bestående och tillförlitligt sätt – med den datakvalitet som behövs. Och att leverera data till molnet på ett sätt som är kostnadseffektivt, flexibelt och tåligt mot överföringsproblem samtidigt som du har full äganderätt till uppgifterna.

På Glaze har vi en bakgrund inom inbyggda enheter och OT-utveckling och vi vet hur viktigt det är att ha ett stabilt system med en kort
time-to-market. Alltför ofta är inbäddade system eller OT överkonstruerade och bygger på teknik som är föråldrad redan innan systemet kan lanseras. Å andra sidan har vi lärt oss att det är viktigt att se över alla relevanta undantag.
Det är vanligt att 80 % av en programvara i ett inbäddat system är undantagshantering. Om faktiska undantag inte hanteras korrekt, kommer systemet att misslyckas.

Därför rekommenderar vi att

  • Använda mogna standardkomponenter när det är möjligt
  • Upprätta konceptbevis för systemets funktionalitet och affärsidé tidigt
  • Bevara flexibiliteten genom att använda standardgränssnitt

Användning av standardkomponenter gör det möjligt att ha en fungerande prototyp av systemet i ett tidigt skede. Detta visar sig nästan alltid vara ett bra beslut eftersom den avslöjar systemets eller affärsidéns brister. På Glaze har vi erfarenhet av ett brett utbud av OT- och utrustningsleverantörer med standardgränssnitt,
som troligen kommer att passa ditt syfte. Vi rekommenderar också att du använder
vanliga Edge Gateways med normala gränssnitt inbyggda – MQTT, IO-Link, Modbus, OPC UA Server, Profibus, CANbus, DeviceNet, EtherCAT etc.

MER INFORMATION:

Partner, Flemming von Holck, flemming.von.holck@glazeholding.com, +45 30 66 30 61