VI KOPPLAR UPP DINA TILLGÅNGAR TILL MOLNET

Vi hjälper dig att göra dina produkter, maskiner och tjänster IoT-kompatibla så att ditt företag kan omvandla
insikter till handling och använda digitala tvillingar för att bygga broar mellan fysiskt och digitalt.
Det ger dig möjligheten att skapa nya intäktsvägar och smartare affärer.
Vi är specialiserade inom industriell IoT och i många av våra projekt arbetar vi med globala
lanseringar av anslutna enheter och molnintegration. Vi kan
hjälpa till under hela projektcykeln – från affärsidé till driftsättning –
och vi har genomfört några av de största industriella IoT-projekten i Skandinavien.

Låt oss göra ditt företag IoT-klart

IOT-MOLNPLATTFORM

Vi utformar och implementerar molnsystem för företag som samlar in IoT-data
och integreras med affärssystemen. Vi kan skräddarsy lösningar men vi
erbjuder även en Microsoft Azure-baserad IoT-molnplattform som antingen en
en färdig lösning eller som en språngbräda att starta sin utformning från.
Läs mer här.

Industriell edge computing

 

Vi kan skapa ett lokalt gränssnitt till befintliga OT/integrerade system, t.ex. MES,
SCADA, Historians, PLC:er och andra sensorer, eller upprätta en
en helt ny edge-lösning som även inkluderar elektronikutveckling.
Läs mer här.

MOLNARKITEKTUR OCH AFFÄRSINTEGRATION

Vi hjälper dig att utforma och implementera integrationen till Advanced Analytics, CRM,
ERP eller anslutna fälttjänster, vilket gör din IoT-lösning till en komplett
lösning som omfattar integrering av edge computing, datainsamling och kommersiellt bruk.
Läs mer här.

PROJEKTGENOMFÖRANDE OCH EXPERTRESURSER

Vi har en stark kompetens när projekten ska genomföras. Projektledare, molnarkitekter och molnutvecklare,
men även ett brett nätverk av experter inom t.ex. sensorer, inbyggda
system, Edge Gateways och maskininlärning.
Läs mer här.

Övrig verksamhet

Workshoppar om att upptäcka IoT

Låt våra seniora rådgivare inspirera dig med sin stora erfarenhet av digital
innovation och kunskap om banbrytande IoT-fall inom din bransch.
Vi är inte bara tekniska experter, vi har också några mycket
skarpa affärsmänniskor och kreativa hjärnor som kan hjälpa din verksamhet att
upptäcka affärspotentialen inom IoT för just er.

IoT-bedömningar

Hur väl anpassat är ditt företag för IoT-verksamhetsmodeller och hur hanterar era
konkurrenter IoT? Vilka befintliga tillgångar eller produkter har ni
som ni kan utöka värdet på genom IoT? Vi ger dig en
bedömning av din verksamhet och rekommendationer.

Business cases

Vår enkla och effektiva process hjälper dig att identifiera den mest passande
affärsidén för din verksamhet. Under processen kommer vi att besvara följande frågor:

Hur kan din verksamhet utnyttja potentialen med IoT? Hur kan vi
genomföra ett koncepttest? Vad är den totala ägandekostnaden? Vilka är de största riskerna?
Vilka affärsidéer bör vi finslipa och vilka ska vi utelämna?

Koncepttest

Låt oss testa din affärshypotes med vår metodik ”fungerar som, ser ut som, ”känns som”.
I fasen ”fungerar som” testar vi hypoteser med standardprodukter och får värdefull
feedback från användarna och kunskap om arbetsflödet. I ”looks-like”-fasen får vi fram ytterligare detaljer om
formfaktorer, förbättringar av affärsidén och tekniktestning. I fasen ”Känns som” tittar vi närmre på
användarupplevelser och tekniska utmaningar.

Molnarkitektur för IoT

Vi utformar plattformar för IoT-datainsamling som är kostnadseffektiva och enkla att underhålla,
men ändå skalbara. Vi har stor erfarenhet av att hjälpa kunder med
kravspecifikation, detaljerad utformning och arkitekturför mikrotjänster samtidigt som designen förbereds
för flera olika åtkomstnivåer och framtida analyser. Vi har upprättat en plattform för insamling av IoT-data,
baserad på våra erfarenheter från de projekt vi har varit inblandade i.
Vi fortsätter att anpassa plattformen i takt med utvecklingen i ekosystemen
och nya erfarenheter från våra projekt. Vi kallar plattformen för Beacon Tower.

Implementering av IoT-moln

Utformning och implementering av en IoT-molnplattform skiljer sig från vanliga molnprojekt
med att helt enkelt lyfta ut och flytta infrastruktur. Ett molnprojekt med IoT
innebär att ändra gränssnitt mot enheter/sensorer (ibland genom en
gateway/edge som vidarebefordrar den via Modbus, Profibus, CAN-buss eller andra
branschprotokoll) och förståelse av signaler, hantering av händelser och
lagring av strömmande data i enlighet med detta, administration av dataåtkomst och
stöd för multitenans för företag samt utformning och genomförande av kostnadseffektiva mikrotjänster.
Vi har en djup förståelse för IoT-molnets krav och har noggrant utformat, genomfört och
och specificerat kraven för några av de mest krävande IoT-molnplattformarna i Norden,
samt skapat vår egen IoT-Cloud platform.

Utveckling och inköp av utrustning

Vi hjälper dig att gå från prototyper till verkliga produkter och ser till att
det sker inom den överenskomna kvaliteten, kostnaden och tiden för lansering på marknaden. Vi hanterar
utveckling av elektronik och val av sensorer, samtidigt som vi ser till att
balansen mellan anslutningsmöjligheter och strömförbrukning är rätt.
Exempel på våra erfarenheter från projekt med enheter sträcker sig från mikroelektronik och
elektronik med extremt låg effekt, RF-design, FPGA- och ASIC-design till industriella EMC-krav,
validering enligt ISO 9001 och ISO 13485.

Projektledning

Våra seniora rådgivare har mångårig erfarenhet av ledarskap och
utveckling av intelligenta produkter. Som ditt företags betrodda rådgivare
hanterar vi den dagliga projektledningen, minskar riskerna och fokuserar på ständigt ha en öppen och flexibel
projektledning som är skräddarsydd efter dina behov. Vi har gedigen
erfarenhet av projektgenomförande inom högt reglerade produkter, t.ex.
MDD/IVDD/QSR och FDA.

Säkerhet

Säkerheten är en kritisk del av IoT-installationen. Vi har processer
och experter som hjälper dig att undvika felaktig dataexponering och osäkra
infrastruktur för enheter och backend-system.

Underhåll

Nya produkter och tjänster förblir inte nya för alltid. Därför ser vi till att underhåll och support
ingår i projektplaneringen och verksamheten.

UTFORSKNING

Våra ramar för affärsverksamhet och utveckling består av en något utökad
spiralformad modell för åtagande, som är särskilt framtagen för att användas
till affärsidéer och koncepttestning.

Projekt

Vår projektmodell är inriktad på system av system.
Det är ett iterativt och riskminimerande tillvägagångssätt som passar bra för
moderna projektledningsmetoder.

Underhåll

Styrning, drift, underhåll och produktuppdateringar är integrerade
delar av vår projektram och vårt tankesätt.
I IoT-projekt är dessa parametrar viktiga redan från början.