SONOSTEAM

Kund: SonoSteam

Campylobacter fortsätter att vara den vanligaste inrapporterade mag- och tarmsjukdomen
hos människor inom EU och har varit det sedan 2005. Salmonella är den näst vanligaste
orsaken till livsmedelsburna sjukdomar. Den förbättrande effekten av SonoSteam är
väldokumenterad genom flera studier och SonoSteam har potential att
ge stora logreduktioner. Vid behandling av livsmedelsytor bör man dock
hitta den optimala balansen mellan bästa logreduktion
och samtidigt undvika synliga hudförändringar. Sonosteams produkt, IA Poultry,
har framgångsrikt utvecklats för att klara av denna känsliga balans och
SonoSteam har deltagit i arbetet med att minska exponeringen för Campylobacter
till kunderna i Storbritannien. Utrustningen är för närvarande installerad på fyra platser
i Storbritannien och varje utrustning behandlar nästan en miljon
grillhöns varje vecka.

UTMANINGEN

Nästa steg för Sonosteam är att använda en ansluten 3D-printad testkyckling
tillsammans med en molnbaserad bearbetningsanläggning för att få konsekventa data
om användning och kvalitetsöverensstämmelse, samtidigt som det också möjliggör
nya underhållstjänster. Glaze ansvarar för utvecklingen av testkycklingen (inbäddad programvara,
sensorer och elektronik) och en molnplattform baserad på Microsoft Azure, där data från
bearbetningsanläggningarna och kycklingdatan lagras, bearbetas och visualiseras för att användas
av kunder och SonoSteam. Bearbetningsanläggningen skickar data till Azure-molnet från en Schneider PLC
och Microsoft Azures förkonfigurerade fjärrstyrningslösning har använts för att minska time-to-market
och kostnader. Lösningen har också anpassats till SonoSteams behov av en företagsinställning med
olika åtkomstnivåer och samlade vyer över alla kunders lokala anläggningar.

LÄS ARTIKELN OM PROJEKTET I ”INGENIØREN”

Extern länk till ing.dk
<https://ing.dk/artikel/cloud-opkoblet-testkylling-kan-forbedre-fodevaresikkerhed-209110>