ACCONEER

Kund: Aconeer

Med banbrytande teknik har Acconeer utvecklat en mikroradar som
öppnar en ny värld för mänsklig interaktion. Acconeers sensor är anpassad för ett stort antal
olika applikationer och enheter inom konsumentelektronik, smarta telefoner och surfplattor,
wearables, säkerhet, industri och övervakning av vitala tecken på grund av dess höga precisionsprestanda,
kompakta storlek och marknadsledande energiförbrukning. Vanligtvis används sensorn
för avståndsmätning med hög precision och närvarodetektering eller mer
avancerade användningsområden som t.ex. igenkänning av gester och identifiering av material.

Acconeers chip-sensor fungerar i 60 GHz ISM-bandet och innehåller alla delar av radarsystemet – antenn, RF och basband – i ett utrymme på 5×5 mm. På grund av Acconeers patenterade teknik har sensorn millimeternoggrannhet i mätningarna och marknadsledande energiförbrukning. På grund av det kompakta paketet och den mycket låga kostnaden för
materialet gör det lätt att integrera sensorn i alla typer av enheter som ställer höga krav på storlek, energiförbrukning och formfaktorer. För att möjliggöra snabb och enkel applikationsutveckling, kompletteras sensorn med mycket avancerade mjukvarualgoritmer för tolkning av sensordata.

UTMANINGEN

Glaze har varit rådgivare och ansvarig för produktionstekniken och kvalifikationsfaserna, inklusive upprättande av specifikationer för kvalifikationskrav och krav på produktionstest.
Dessutom ansvarade och övervakade Glaze de produktionstekniska projekten med olika underleverantörer för produktionstestning,
produktionslogistik, komponentmontering och ASIC-tillverkning.
Vi hjälpte också till med att upprätta processer för produktnummersystem, system för kundklagomål och uppföljningsystem av FoU-tekniska engångskostnader.

QUOTE

Lars Lindell, vd på Acconeer, säger: ”Samarbetet med Glaze har varit mycket framgångsrikt och vi har varit mycket nöjda med deras rådgivning. De har i hög grad bidragit till att skapa massproduktion av vår radarsensor.”