URBAN WATER

Kund: Urban Water

Dansk artikel om samarbetet mellan Urban Water och Glaze
<https://vindfremtiden.dk/pdf/urbanwater-artikel.pdf>.

Urban Water tillverkar en banbrytande högvattenavstängning som är
utrustad med en elektronisk molnansluten låda, som håller dig
och din familj uppdaterad via SMS när ett ösregn inträffar. Du
kan också ladda ner appen till din smartphone, så att du alltid kan följa
vad som händer i ditt avlopp.
Installationsteknikern kan också använda appen för att hålla reda på sina
installationsplatser och kan varje månad ta fram en
en förteckning över produkter som bör underhållas.

UTMANINGEN

Urban Water har letat på marknaden efter en partner som har affärsrådgivare med djup teknisk förståelse.
De var mer specifikt i behov av en partner som hade den tekniska grunden för att kunna
klargöra de unika tekniska lösningarna och affärsmodellerna för
investerare, samtidigt som de agerar som sparringpartners under produktutvecklingen.
Glaze har hjälpt Urban Water med idéutveckling och strategi enligt följande
med ansökningar om medel, affärsutveckling för nya marknader och
även en potentiell börsintroduktion (Initial public offering, IPO).

QUOTE

”Glaze har gett mig exakt den rådgivning jag behövde. Jag uppskattade
deras flexibilitet och förmåga att mycket snabbt förstå vår produkt och vår
marknad, och hjälpte mig att få betydande kapital i slutändan.” Flemming Lind, VD/grundare.