SWEDISH NET

Kund: Swedish Net

Swedish Net är specialiserade på tekniskt och fysiskt skydd för anläggningar med höga säkerhetskrav. Swedish Net har genomfört avancerade projekt för kärnkraftverk, flygplatser, fängelser och institutioner, ambassader och nationella säkerhetsprojekt. Glaze har agerat som rådgivare inom strategi och idéutveckling.

UTMANINGEN

Före år 2013 hade Swedish Net fokus på lösningar, många av dessa var koncentrerade till kärnkraftverk. Detta visade sig dock vara
en sårbar strategi, eftersom regeringen tog bort det strategiska stödet och därmed en stor del av budgeten för kärnkraftverk. Detta var en stor succé för Swedish Net och i slutet av 2013 vände de sig till Glaze för att se över sin strategi. Under 2014 genomförde de en strategisk förändring av sitt tjänsteutbud tillsammans med Glazes rådgivare och valde att fokusera mer på konsulttjänster. Resultatet av samarbetet har hittills varit mycket positivt, eftersom omsättningen och vinsten har fördubblats med en planerad fyrdubbling under 2018.

QUOTE

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med Glaze och det betydande resultat som den har lett till. Vi ser fram emot att fortsätta vårt strategiska samarbete under de kommande åren och vi kan rekommendera att använda Glaze och deras rådgivare som har visat stor förmåga att förstå vårt komplexa tjänsteområde och motsvarande affärslogik”, Markus Selme VD.